bus auto fiets
Menu
Terug naar nieuws

Raad stemt in met aanpassing stedenbouwkundig plan

26 september 2023

Mooi nieuws: afgelopen donderdag stemde de gemeenteraad in met het besluit om het stedenbouwkundig plan Dekkerswald te wijzigen.

 Initiatiefnemers ZZG zorggroep, woningcorporatie Oosterpoort, gemeente Berg en Dal en ontwikkelaar Van de Klok zijn blij om samen met inwoners en andere betrokkenen de volgende stappen te kunnen zetten in de transformatie naar een inclusieve woonbuurt. Een buurt waar mensen naar elkaar en de natuur omkijken én wonen in een groene omgeving.

Op weg naar een groene en zorgzame buurt
In het stedenbouwkundig plan geven we op zorgvuldige wijze aandacht aan onder andere het faciliteren van de sociale verbinding, verkeersontsluiting, wonen, ontmoeten, geschiedenis van het terrein, duurzaamheid en hoe we omgaan met het behoud van de natuur.

Dekkerswald in Groesbeek ontwikkelt zich naar een inclusieve woonbuurt: Wonen op Dekkerswald. Een plek waar mensen naar elkaar en de natuur omkijken, met elkaar activiteiten ondernemen en samen wonen in een groene omgeving. Want samen is er veel meer mogelijk. Zo kunnen we meer voor elkaar betekenen en kan iedereen meedoen. Ook kan de mooie, groene omgeving beter in stand worden gehouden, omdat we alle bewoners vragen om hieraan mee te helpen.

Samen maken we de groene en zorgzame buurt
We vinden het belangrijk om belanghebbenden bij deze ontwikkeling te betrekken én ruimte te geven om mee te denken. Vanaf het begin van het traject spraken we met diverse betrokkenen en belanghebbenden om bij hen op te halen wat een zorgzame buurt is. En in april jl. organiseerden we een participatieavond. Via deze link kun je per thema de samengevatte uitkomsten van de participatieavond bekijken. Met de opbrengst van deze bijeenkomst hebben we het conceptplan verbeterd en ingelegd bij de gemeente.

Dekkerswald sluit aan op ontwikkelingen maatschappij
Dekkerswald bestaat al meer dan 100 jaar. In de tussentijd is er veel veranderd op het terrein en in de maatschappij. Mensen willen tegenwoordig anders wonen en oud worden, de zorg moet - ook in de toekomst - toegankelijk, beschikbaar en passend blijven en er is sprake van een groot woningtekort. Daarom zijn de initiatiefnemers met elkaar in gesprek gegaan om te zoeken hoe we positief bij kunnen dragen aan deze ingewikkelde onderwerpen. Hieruit volgde een intentieovereenkomst.

De goedkeuring van de gemeenteraad op het stedenbouwkundig masterplan is een mooie mijlpaal om nu samen verder de groene en zorgzame buurt te realiseren. We gaan aan de slag met de adviezen en aanvullingen die de gemeenteraad meegaf. In de volgende stappen van het omgevingsplan, beeldkwaliteitsplan en het inrichtingsplan nemen we deze punten waar mogelijk mee. Via deze website en via de nieuwsbrief houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen.

Inschrijven voor de nieuwsbrief
Sluit en geef nog een woning op
{{interestList.plots.length}}
{{plot.PlotNr}}. {{plot.PlotType}}

Tip:
Voeg meerdere
woningen toe